Upphovsrätt och Källkritik

Upphovsrätt och källkritik
Vi som fotat och filmat är lärare och elever i klassen och till alla elever som är med på foton så har föräldrarna gett sitt godkännande. Övriga bilder är hämtade från Webbstjärnans hemsida eller andra fria resurser. Genom vårt arbete med webbpublicering har vi fått många tillfällen att prata om både upphovsrätt och källkritik.

Självklart deltog vi på Källkritikens dag som IIS anordnade. Läs mer om det i vårt inlägg om Källkritik. 

Att jobba med Upphovsrätt och källkritik är en naturlig del i vårt arbete när vi söker fakta och besöker nya sidor. Bla i vårt arbetsområde rymden, där det funnits stora möjligheter att lyfta dessa diskussioner.

Eleverna och jag har även tagit upp olika saker vi hört på radio på väg till skolan mm.

Vad gäller just upphosvrätten är vi noga med att inte publicera något som andra elever gjort om vi inte fått deras vårdnadshavares godkännande. Vi har pratat mycket om Creative Commons.

Bakgrundsbilden på vår webbsida är hämtad från Pixabay.

Internetstiftelsen i Sverige erhåller en fri och i tiden obegränsad rätt att använda det på webbsidan publicerade materialet i syfte att marknadsföra Webbstjärnan, Internetstiftelsen i Sverige eller användandet av Internet i stort. Internetstiftelsen i Sverige kommer att spara det på webbsidan publicerade materialet för framtida forskningsändamål.
Ur Avtalet för Webbstjärnan