Pedagogisk koppling till vår läroplan

Pedgogisk koppling
”Bakom” varje foto och i allt vårt digitala arbete finns ett centralt innehåll, en förmåga eller en del i läroplanens kapitel 1-2.


Genom att lägga ut bilder från vårt skolarbete på bloggen får vi elever också möjlighet att reflektera över våra skoldagar, våra mål och vad vi gör och varför. Vi får tillfälle att tillsammans diskutera mål och metoder och uppleva våra skoldagar om och om igen samt vilket centralt innehåll det vi gör är kopplat till.  Det främjar även vår gemenskap.

Vår blogg är till största del en bilddagbok och vi i klassen använder våra foton när vi tränar på förmågor såsom att förklara, berätta, diskutera, argumentera och lyssna. Bloggen är även en samlingsplats där vi lägger in aktuella länkar, filmer mm som vi använder. Då kan vi fortsätta och prova saker hemma också.

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”.

 

När vi använder vår blogg i klassen kan vi även koppla det till det centrala innehållet:

”Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer”

 

Genom att blogga jobbar vi även med källkritik och hur man förhåller sig på nätet.

From 1 Juli i år finns det förändringar i vår läroplan gällande bl.a digitaliseringens i skolan.

På Skolverkets hemsida kan man läsa följande:

”De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan den 1 juli 2017”.

Läs mer här.

I vår klass är vi redan i full gång och digitaliseringen är en naturlig del i vårt skolarbete redan nu.

Vår blogg är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell Licens.