Cilla, lärare 2a

Jag som är mentor i  klassen heter Cecilia (Cilla) Johansson och jobbar även som förstelärare på skolan med inriktning IKT.
Jag har lång erfarenhet från arbete i grundskolan och har jobbat med att utveckla arbetet med internet i skolan under flera års tid.

Jag har nominerats till både Guldäpplet och Lärarpriset i Webbstjärnan och på sidan av mitt arbete som lärare har jag varit extern konsult på Digital pedagogikSLI och Skolplus.

Sedan eleverna som bloggar på denna sida började i åk 1, har jag haft förtroendet att vara deras klasslärare. Det är fantastiskt att se hur de utvecklat sitt lärande, inte minst sitt lärande där internet är en naturlig del i skolarbetet.

De lär tillsammans, de skapar saker tillsammans, reflekterar över lärandet och jag kan göra anpassningar/extra anpassningar på ett enkelt och naturligt sätt.

Att använda internet i undervisningen har även gett mig stora möjligheter att utveckla och underlätta för eleverna med hjälp av bildstöd.

Jag upplever att denna form av lärande skapar en samhörighet i klassen och genom att titta på vår blogg, kommentera inläggen och reflektera över lärandet kommer vi ännu ett steg i processen att synliggöra kunskaper och lärande.

Elevernas arbete med bloggen och deras diskussioner när de är aktiva på bloggen ger mig många tillfällen till formativ bedömning och att reflektera tillsammans med eleverna.

Vår blogg var läsåret 16/17 en ”vanlig” klassblogg men handlar numera om digitaliseringen i skolan. Vi delar med oss av vad vi gör, samtidigt som bloggen är en plats där vi samlar vårt arbetsmaterial.

Nu önskar jag klassen lycka till i Webbstjärnan och uppskattar att de så generöst vill dela med sig av sitt lärande och goda exempel på hur vi har jobbat med digitaliseringen.

din profilbild

Nominerad till Lärarpriset 2012, 2013, 2018.