Källkritik

Vi deltog i satsningen på att jobba med källkritik i skolan. Totalt har 1600 elever i Sverige lärt sig mer om digital källkritik och därmed bidragit till en gåva på 8 000 kronor till Unicefs arbete för att ge fler barn i Nepal möjligheten att gå i skolan.Bra kämpat ! Här nedan ser ni gåvobeviset samt en film om Källkritikens dag.